ทักษะของผู้นำ

1. ทักษะการสสื่อสาร2. ทักษะการวางแผน


3. ทักษะการจักองค์การ4. ทักษะการสอนแนะ

5. ทักษะการจูงใจ


6. ทักษะการเจรจาต่อรอง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ประวัติส่วนตัว

                                                                    ประวัติส่วนตัว ชื่อ   :   นาวสาวจิตตราพร  อ้อมชมภู ชื่อเล่น  ...