วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประวัติส่วนตัว                                                                    ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : นาวสาวจิตตราพร  อ้อมชมภู
ชื่อเล่น : ลัค
เกิด : 13 พฤศจิกายน 2537
สัญชาติ :  ไทย    เชื้อชาติ  ไทย    ศาสนา พุทธ
เลขที่บัตรประชาชน : 133-990-0369-039
ที่อยู่ : 2 หมู่ที่ 2 ต.ตำแย  อ.พยุห์  จ.ศรีสะเกษ 33230
เบอร์โทร : 094-5375352
อีเมล์ : jittraporn586@gmail.com
บิดาชื่อ นายอำพร  อ้อมชมภู
มารดาชื่อ : นางลำใย  อ้อมชมภู
ความสามารถพิเศษ : ร้องเพลง
คติประจำใจ : ถ้ายังไม่ทำ ไม่มีคำว่าทำไม่ได้
งานอดิเรก : ฟังเพลง 
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ : สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีปี สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ประวัติส่วนตัว

                                                                    ประวัติส่วนตัว ชื่อ   :   นาวสาวจิตตราพร  อ้อมชมภู ชื่อเล่น  ...